Cheirón

 

cheiron

Jméno: Cheirón

Věk: Je zde už od počátku bohů jako trenér nejrůznějších hrdinů, proto by bylo nanejvýš obtížné zjišťovat pravý věk…

Rasa: Kentaur

Funkce: Zástupce Paní S., Trenér hrdinů

Vzhled: Cheirón si i přes svůj vysoký věk uchoval mladistvý vzhled… No mladistvý… Vypadá jako chlapík v nejlepších letech. Jeho obličej je poměrně ostřejších rysů. Oči, které se ve tváři nacházejí jsou pomenší a odstín duhovek se pohybuje někde mezi azurově modrou a temně modrou. Velmi často v nich zahlédnete veselé jiskřičky, které se vytrácí jen tehdy, když musí řešit něco nepříjemného. Obočí, které se nad očima klene je poměrně husté a stejně jako po ramena dlouhé vlnité vlasy, má kaštanově hnědou barvu. Mezi očima se překvapivě nachází nos, který je pravda možná trochu větší, ale nic nesvědčí o tom, že by to jeho majiteli vadilo. Poměrně úzké rty částečně zakrývá hustý plnovous. 

To nejzajímavější na něm možná je spodní půlka jeho těla, jelikož Cheirón je od pasu dolů bílý hřebec. Pokud se, ale pohybuje ve světě smrtelníků nebo pro změnu nechce vyděsit nové táborníky, jeho „nohy“ ukrývá kouzelné kolečkové křeslo, které mu dodává „smrtelný“ zjev. Jinak ho můžete běžně vidět v kožené zbroji, ozbrojeného lukem a mečem, i když používání druhé zbraně se pokud možno vyhýbá.

Povaha:

Cheirón je milý ke všem novým i stálým táborníkům a pro většinu je spíš něco jako adoptivní otec než jako instruktor. Přes ta dlouhá milénia let, co na tomto světě přebývá získal mnoho zkušeností a je téměř stejně moudrý jako bohové. V tom, co činí je velmi rozvážný a i když po tábornících někdy požaduje vysoké výkony většina svěřenců ví, že na jejich tréninku bude mnohdy záviset jejich vlastní život. Další z vlastností, kterými imponuje je empatie. Dokáže se vcítit do mnoha lidí a jakkoli se to zdá nemožné, někdy dokáže přivést na správnou cestu i sebevíc zkaženého člověka.


Tagged: