Pegasové

Pegasové, jinak také okřídlení koně, jsou mírumilovní tvorové, kteří se objevují ve spojitosti s polobohy již od dob Hérakla nebo Bellerofonta. Tito tvorové jsou velice laskaví, věrní a ve starověku byli ctěni,protože pomáhali nemocným a nemohoucím.

camp_half_blood_tee_shirt_design_by_tori_to_pelloneus-d5bbjyq

 

Původ: 
Legendy o původu pegasů se liší. Jedna vypráví o tom,
že první pegas vyskočil z těla své matky Medúsy po té,
co jí hrdina Perseus sťal hlavu. Další legenda zas hovoří o tom,
že pegasus vyskočil ze země ve chvíli, kdy se Medúsina krev dotkla země.

Schopnosti:
Pegasové jsou výborní letci. Jsou velice rychlí, o těch nejlepších se kdysi říkalo, že byly rychlejší než samotný vítr. Většina pegasů je svobodná, ale pokud si někdy najdou svého „pána“, tak se mezi nimi vytvoří pouto, které umožňuje „pánovi“ přivolat k sobě black_pegasus_by_the_starhorsepegasa.

Každý z pegasů má u sebe již od narození kouzlo. Není to tak, že by uměli čarovat, ale bůh Poseidón daroval každému z pegasů jedno kouzlo. Kouzlo se většinou liší, žádný z pegasů nemá kouzlo stejné,ale všechna kouzla mají spojitost s vodou, nebo se samotným Poseidonem a jeho mocí. Pokud pegas toto kouzlo použije, tak už žádné jiné nezíská.

Pozor! Pegasové umí komunikovat pouze s potomky boha Poseidóna!! S ostatními NE !

Pegasové v táboře:
V táboře se momentálně nachází 2 pegasové , kteří zde stájí trvale.
Tito pegasové jsou již dospělými jedinci, kteří pomáhají táborníkům
a jsou vysíláni na výpravy nebo jsou nápomocni při jiných důležitých táborových aktivitách.

ce851ba95d008ef347e08a794313da34-d5sg054