Řád tábora polokrevných

1.) Žádný táborník nesmí opustit tábor! Tábor smí opustit pouze osoby s povolením! Povolení opustit tábor smí udělit pouze Paní S.

2.) Táborníci mají zakázáno používat proti sobě navzájem schopnosti – platí pouze pro táborníky kteří již své schopnosti objevili.

3.) Je zakázáno v táboře používat a vlastnit zbraně bez dozoru nebo bez povolení. Jsou také zakázány souboje mezi táborníky, výjimku tvoří bojové hry a jiné akce.

4.) Až do odvolání jsou zakázány návštěvy ve srubech. Do srubu smí pouze profesoři,zaměstnanci a obyvatelé srubu. Nikdo jiný.

5.) Každý druhý týden až třetí týden bude prováděna kontrola srubů – sruby bude kontrolovat samotná Paní S.

** Řád může být kdykoliv změněn,proto je dobré ho pravidelně kontrolovat