Táborová škola

Táborová škola slouží pro nově příchozí táborníky. Učí je o starořecké kultuře,bozích a seznamuje je s celým světem do kterého se narodili.

V současné době má táborová škola 3 ročníky:

1. ročník – začátečníci

Předměty:
Nauka o bozích
Starořecká mytologie
Polobožská sociologie
Božská stvoření

Kurz :
Jízdy na koni
Magická místa současnosti
Seznamte se,příšera
Hrdinové dnů včerejších

2. ročník – pokročilí

Předměty:
 Nauka o příšerách
Péče o kouzelné tvory

Kurzy:
Létání na pegasech
Kurz přežití
Neznámí hrdinové našich dějin

3. ročník – hrdinové

Kurzy:  Ovládání schopností
Starořecká magie
Výroba magických předmětů

* Předměty = jsou pro táborníky povinné,pokud chtějí postoupit do dalšího ročníku
 = seznam předmětů může být kdykoliv změněn než se začnou předměty vyučovat

** Kurzy = jsou nepovinné,ale pokud se do nich přihlásíte, tak by bylo dobře je navštěvovat 

Všechny předměty a kurzy jsou na konci roku  zakončeny závěrečnou zkouškou. Všechny dokončené kurzy vám budou zapisovány do profilu.