Pravidla

Každý hráč smí mít maximálně dvě postavy, v případě zájmu o více postav kontaktuje Paní S., třeba vám povolí další postavu. Pokud někdo poruší pravidlo a bude mít více než 2 postavy aniž by to předtím se mnou konzultoval, bude mu smazána postava a pokud by už předtím měl nějaké resty za nedodržování pravidel,budou mu smazány postavy všechny.

Pravidla hry mezi postavami:

  •  Nikdy nehrajte za cizí postavu nebo ještě hůř za admina nebo vypravěče.
  •  Témata 18+ musí být CENZUROVÁNA , nebo si je nechte na nějaká soukromější místa jako sruby a pod…
  •  Občas by bylo dobré, aby jste udělali „zápis“ co vaše postava dělá – například čte si na pokoji nebo se zajde najíst, zacvičit do arény, projít se …

Výpravy

Někdy, při nějaké důležitější příležitosti nebo při soutěži je uspořádána veřejná výprava, kterou odehraje více hráčů najednou. Výpravi mohou uspořádat sami hráči, jen musí vymyslet záminku a sami jí povedou. Pokud si výpravu chcete uspořádat,pište na mail camp-half-blood@seznam.cz

Mazlíček

Mazlíčka může mít každá postava, maximálně však může mít 1, později třeba víc.. Za mazlíčka nesmíte hrát jako za samostatnou postavu a jsou zakázáni mazlíčci jako divoké kočky (tygři, pumy, rysové…) a i jiná divoká zvířata. Dále je zakázáno vlastnit mazlíčka, který vám byl darován božským rodičem či jiným bohem nebo s nějakými zvláštními schopnostmi.

 Dary od bohů

Ano, bohové mohou být štědří, ale ne vždy to platí. Jelikož ti naši bohové se nemohou s polobohy moc stýkat, tak jim ani nedávají moc často nějaké dary. Tyto dary je možné získat pouze v soutěžích nebo si je vysloužit. Proto postava, která bude mít v profilu uvedený dar od božského rodiče nebude schválena.

Božští mazlíčci

Přiznejme si, že alespoň jednou si každý přál nějakého mazlíčka se schopnostmi pro svou postavu. Ano,božského mazlíčka je možné získat,ale pouze ve hře. Mazlíčky můžete získat buď v soutěžích, různých akcích a také jako odměnu za aktivitu vám muže být darován. O přidělení mazlíčka rozhoduje admin, který i určuje druh a schopnost mazlíčka.

Schopnosti

Dostáváme se k velice důležitému bodu hry. O schopnosti si budete moci psát na konci I. ročníku táborové školy, kdy k tomu budete vyzváni. Máte na ní právo, ale pozor! Schopnost se neprojeví dříve než si ji zasloužíte. A to i ono se neprojeví do té doby, než vám to řekne vypravěč. Za nedodržování se budou ubírat drachmy nebo bude postava vyhoštěna z tábora, budou se také udělovat napomínky. Za tři napomínky se smažou všechny vaše postavy, takže pozor.

Zbraně

Každý má nárok na jednu zbraň, ale může jí získat až v kovárně nebo při soutěžích. Samozřejmě při různých akcích, kde bude probíhat boj bude každému hráči zbraň přidělena. Nebude to ale zadarmo.Výběr možných zbraní uvidíte v kovárně, popřípadě si můžete nechat vyrobit zbraň na zakázku.

Vedoucí srubu

Vedoucím srubu se automaticky stává člen táborové rady. Pokud by byl někdo s tímto nespokojený,může před táborovou radou  nespokojenost se svým vedoucím sdělit, nebo jí může pouze sdělit jinému členovi,aby jí později přednesl na setkání.

Vypravěč

Za vypravěče může hrát pouze admin a členové táborové rady. Co řekne vypravěč to platí. Pokud bude za vypravěče hrát někdo jiný, tak bude potrestán a jeho postavy smazány. Všechny hry s vypravěčem prosím piště do knihy vypravěčování.

Drachmy

Drachma je mince, kterou v podsvětí platíte převozníkovi. Ale je to také měna v táboře, kterou platíte za zbraně a jiné vymoženosti (božský oheň, vozy…).Drachmy nemá každý, musíte si je buď zasloužit a nebo je vyměnit za body. Za drachmy si potom budete moci kupovat zbraně v kovárně nebo se budete moci zúčastnit aukce o božské předměty a mazlíčky.

1 drachma = 30 bodů

Ocenění

Hráč může získat ve hře spoustu ocenění. Především za soutěže, účasti na akcích ale i jejich pořádání a výpravy. K počtu těchto ocenění se přihlíží při udělování schopností, jelikož to hodně vypovídá o aktivitě postavy. Takže čím více ocenění,tím aktivnější a zkušenější postava a tím více odměn.

Editace profilu

Každý hráč si může sám editovat profil. Jak? Stačí napsat Paní S., která vám vytvoří zaheslovanou BB knihu,kam si budete vše zapisovat ve vlastních poznámkách,jak bude potřebovat. Až bude chtít text přidat do profilu a řádně si ho upraví,tak k němu napíše že text je připraven k publikaci. Až admin nebo redaktor bude kontrolovat editační knihy,tak text přidá do profilu.
Pozor!! Není dovoleno upravovat text který se odeslali při registraci!

Trénink

Táborníci si mohou každý den zapisovat určitý počet bojových bodů. Můžou si trénink odehrát v místnosti,nebo si ho mohou jen zapsat. Nikdy nesmíte za den natrénovat víc než je povoleno ( tj. bojový trénink – 4 body, tělesný trénink – 2 body), jinak vám nebude uznán celý trénink. Na trénink se musíte nejdřív přihlásit,čas na to máte do začátku roku. Pokud se nepřihlásíte,nebudete moci zdokonalovat své bojové dovednosti. Kdo se na trénink nestihne zapsat,bude muset počkat až do dalšího roku. 

Ke zdokonalování a navyšování těchto dovedností si tréninky můžete zapsat každý den,samotná registrace na trénink nestačí,je nutné se pravidelně zapisovat.

Táborová rada

Táborová rada je sdružení zástupců každého srubu. Rada se schází vždy jednou za měsíc či dva a diskutuje o plánech na vylepšení tábora. Taky má na starosti akce – táboráky,… a informování táborníků o nových věcech. Členové rady bývají většinou i vedoucími srubu, popřípadě si zvolí svého zástupce,kdyby se nemohli schůze rady zúčastnit.

Za nedodržování pravidel se bude napomínat. Za tři napomínky se všechny vaše postavy smažou!