Výuka

Vzhledem k tomu, že nám zmizela profesorka, přibylo spoustu nováčků a na předchozích hodinách skoro nikdo nebyl, uskuteční se zde pár změn.

• Odebere se kurz Jízda na koni (Omlouváme se těm, kteří jsou na něj přihlášení, ale nikdo z profesorů ho nechce, případně se o něj můžete přihlásit)

• Otevře se registrace pro jednoho profesora. Od teď se může poslat jedna přihláška na profesora, který bude vyučovat Nauku o bozích. Na jiné předměty nebo kurzy to není možné.

• Přidá se pravděpodobně jeden kurz, v němž se budete věnovat zejména boji. Každý učitel by učil jiný styl boje a střídali by se.

Tohle jsou zatím všechny změny a do komentářů napište, kdo by se chtěl přihlásit do kurzu Boj na spoustu způsobů.

Pěkný zbytek dne.